Gia cảnh gia đình tôi:

Gia đình:

A/ Vợ chồng tôi:

     1. Tôi: Thái Thành Thuận

     2. Vợi tôi: Trần Thị Linh

B/ Các con của chúng tôi:

     1. Trưởng nam: Thái Thành Thiện

     2. Thứ nam: Thái Văn Tình

     3. Thứ nam: Thái Trường Thanh

     4. Thứ nữ: Thái Thị Lan Hương

     5. Thws nữ: Thái Thị Sơn

     6. Thứ nữ: Thái Thị Hà

     7. Thứ nam: Thái Văn Tân

     8. Út nam: Thái Văn Toản

C/ Các cháu nội:

     1. Trưởng nữ: Thái Châu Anh

     2. Út nam: Thái Minh Khang

D/ Các cháu ngoại:

     1. Trưởng nữ: Nguyễn Chi Mai

     2. Út nam: Nguyễn Đức Thái Long